Szkolne Koło Caritas w Stroniu łączy siły z członkami Parafialnego Oddziału Caritas Przyszowa realizując projekt pt.: „Aktywność Łączy Nas”, w ramach dofinansowania z MINI GRANTU „Wolontariat łączy pokolenia”

Szkolne Koło Caritas w Stroniu łączy siły z członkami Parafialnego Oddziału Caritas Przyszowa realizując projekt pt.: „Aktywność Łączy Nas”, w ramach dofinansowania z MINI GRANTU „Wolontariat łączy pokolenia” organizowanego przez Caritas Polska w okresie od 18.03.2024r do 31.10.2024r. Na realizacje grantu, w drodze konkursu, przydzielono nam 2 000 zł.

Projekt „Aktywność łączy nas” to forma promocji wolontariatu zwłaszcza wśród dorosłych, zachęta i sposób pozyskiwania nowych pełnoletnich członków Parafialnego Zespołu Caritas. Celem projektu jest dotarcie do rodzin, włączenie ich w aktywność w terenie poprzez pedagogikę przygody. Wolontariusze SKC (po konsultacjach z członkami Caritas) na każdy miesiąc, od marca do października, przygotowali akcję dla rodzin włączając ich w integrację, aktywność na świeżym powietrzu lub zajęcia kreatywne, zachęcając do pieszych wędrówek połączonych z modlitwą i medytacją, w ten sposób umożliwiając poznanie zakątków swojego regionu.

Tak więc wspólnie wykonywaliśmy palmę na Niedzielę Palmową, witraże kwiatowe na dzień matki, las w słoiku, ulotki promujące działalność Caritas. Chcemy zwiedzić okolicę przy okazji majówek, jak i oddać się zadumie na szczytach Beskidu Wyspowego, wspólnie pracować, wędrować, rozmawiać i modlić się.

CELE PROJEKTU:

Współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich, w zakresie:

  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • zachęcanie do aktywności wolontariackiej;
  • wsparcie oddolnych działań wolontariackich na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności;
  • rozwój i współpraca między pokoleniami.

Lista działań w poszczególnych miesiącach:

MARZEC – spotkania organizacyjne.

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

WAKACJE

WRZESIEŃ 

PAŹDZIERNIK – zakończenie projektu.