Dzieci przystępują do I Komunii Świętej w klasie III. Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w trzecią sobotę maja o godz. 1100. Dzień wcześniej dzieci przystępują do I Spowiedzi świętej.

Przygotowanie do tej uroczystości odbywa się w szkole i parafii.

W parafii – Dzieci uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach w kościele parafialnym oraz w coniedzielnej Mszy świętej, a także w nabożeństwach roku liturgicznego

W szkole – Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych i.in. Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy w szkołach podstawowych na terenie naszej parafii w klasie II i III.