Oficjalna strona Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej

Miesiąc: grudzień 2018

Posłanie „Małych Misjonarzy”

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia – w liturgiczne wspomnienie Św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika, w naszej Parafii odbyło się uroczyste posłanie tegorocznych Kolędników Misyjnych. Błogosławieństwa „małych misjonarzy” – głosicieli Dobrej Nowiny dokonał podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 nasz Ksiądz Proboszcz Jan Gajda.

W tym roku wyruszyło 14 grup kolędników, z Przyszowej i ze Stronia. „Mali misjonarze” poprzez kolędowanie i zebrane ofiary, pragną nieść pomoc rówieśnikom mieszkającym w Rwandzie i Burundi. Zechciejmy przyjąć ich serdecznie, okazując polską gościnność i ofiarność.


Fotorelacja

Akcja Katolicka w Przyszowej

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia podczas Mszy Świętej o godz. 17:00, miało miejsce erygowanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mszy Świętej przewodniczył i uroczystego odczytania aktu powołania przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża Akcji Katolickiej w Przyszowej, dokonał ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

     Po zakończonej Mszy Świętej na plebanii miało miejsce spotkanie z ks. dr. Bartoszkiem, który wręczył 22 parafianom nominacje powołania do Stowarzyszenia. Ksiądz Asystent Akcji Katolickiej przybliżył również zadania i cele istnienia Akcji Katolickiej oraz zachęcił do pozyskiwania nowych członków.  

     Czym jest Akcja Katolicka?

     Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

     Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r. powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włącza ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

     Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży oraz w samokształcenie.

Fotorelacja

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, to dzień długo wyczekiwany przez wszystkich parafian, gdyż jest to dzień odpustu parafialnego. Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Robert Pyłypczuk OFM, który posługuje w Żytomierzu na Ukrainie.

     W dzień wspomnienia naszego Patrona Parafii, aby tradycji stało się zadość, miało miejsce spotkanie ze Świętym Mikołajem. Po wieczornej Mszy Świętej dzieci oraz młodzież angażująca się w życie wspólnoty parafialnej, miały okazję spotkać się z prawdziwym Świętym Mikołajem. Świety Biskup obdarował drobnymi upominkami ministrantów, lektorów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, dzieci i młodzież z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, młodzież z Grupy Apostolskiej i teatralnej. Oczywiście nie zabrakło słodkości dla najmłodszych i wszystkich parafian.

     Święty Mikołaj to postać historyczna. Żył i działał na przełomie III i IV wieku. Związany z Grecją, Turcją i Włochami. Był biskupem Miry (dzisiejsza Turcja). Tam też został pochowany. Wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na potrzeby innych. Kult świętego bardzo rozpowszechnił się w całym Kościele. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari.

Fotorelacja

Nowi Lektorzy

W pierwszą niedzielę Adwentu 2 grudnia podczas Mszy św. o godz. 15:00, 22 chłopców zostało przyjętych do grona lektorów. Otrzymali białe alby oraz złożyli uroczyste przyrzeczenia lektorskie. Uroczystości przewodniczył ks. Infułat Władysław Kostrzewa.

      Nowo przyjęci lektorzy będą w zgromadzeniu liturgicznym uroczyście proklamować Słowo Boże. W sposób szczególny są także zaproszeni, aby tym Słowem żyć na co dzień. Chłopcy przez 6 tygodni  uczęszczali na wykłady i zajęcia praktyczne, mające na celu odpowiednie przygotowanie ich do przyjęcia posługi lektora. Zdobywali wiedzę z zakresu liturgiki, a także umiejętności w pięknym czytaniu. 

     Życzymy aby Pan Bóg udzielał im łaski do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi. Słowa wdzięczności kierujemy także do Rodziców nowych lektorów. Dziękujemy Wam za takie wychowanie Waszych synów, że są oni otwarci na służbę Panu Bogu i chcą się uczyć sumienności i przyjmowania nowych obowiązków.

Fotorelacja

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén