Duszpasterze

ks. Jan Gajda
Proboszcz
data święceń 26.05.1985
w parafii od 02.04.2006

ks. Marcin Mastalski
Wikariusz
data święceń 30.05.2009
w parafii od 01.09.2020

ks. Kazimierz Nawalaniec
Pomoc duszpasterska
data święceń 25.05.1986
w parafii od 01.09.2023