Duszpasterze

Ks. Jan Gajda
Proboszcz
data święceń 26.05.1985
w parafii od 02.04.2006

Ks. Marcin Mastalski
Wikariusz
data święceń 30.05.2009
w parafii od 01.09.2020

Ks. Kacper Kania
Wikariusz
data święceń 30.05.2020
w parafii od 01.09.2020