GRUPY DUSZPASTERSKIE

 • Akcja Katolicka
 • Bractwo Cechu Światła
 • Caritas
 • Czciciele Miłosierdzia Bożego
 • Dziewczęca Służba Maryjna
 • Lektorzy
 • Ministranci
 • Grupa Apostolska
 • Grupa teatralna
 • Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
 • Róże Żywego Różańca
 • Schola