W pierwszą Niedzielę Adwentu podczas niedzielnej Mszy Świętej o godz. 11:30, ks. Proboszcz Jan Gajda przyjął dziewczynki do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Dziewczynki po rocznym przygotowaniu zawierzyły swoje dziecięce życie Matce Bożej, która jest główną patronką DSM w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Grupę przygotowała s. Gordiana Kostecka. Podczas Mszy św. dziewczynki śpiewały oraz pokazały swoje talenty muzyczne grając na instrumentach.

Celem formacji DSM jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej u dziewcząt, które ujawniają głębsze zainteresowania i potrzeby religijne. Zarówno formacja osobista, jak i praca apostolska, ma szczególny charakter maryjny. Maryja jest najbardziej aktualnym wzorem i ideałem życiowym dla dziewcząt.

Przesłanie DSM: “Maryja prowadzi nas do żyjącego w Kościele Chrystusa, z którym zdążamy do radości nieba”.

Zadania DSM: przygotowanie do apostolstwa, troska o powołania zakonne.

Ideami przewodnimi i programem są: 1. Maryja – rodzina i dom; 2. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary; 3. Wspólnota Kościoła Chrystusowego, liturgia i misje; 4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie.

Dziewczynki z grupy maryjnej spotykają się w każdy piątek o godz. 16:00. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca DSM przygotowuje oprawę muzyczną na Mszy Świętej o godz. 11:30.

Obowiązki DSM to:

 • Wierne wypełnianie “5 zadań”:
  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni
  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.
 • Przychodzenie na każde spotkanie grupy.
 • Codzienne przy rannym pacierzu odmawianie modlitwy ofiarowania.

Oto codzienny akt ofiarowania:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy i usta moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako Dziecka i własności Twojej.  Amen.