Miejscowość

 Wieś Przyszowa położona na południu Polski to miejscowość słynąca z przepięknych krajobrazów oraz zabytków architektury.  Znajduje się ona w gminie Łukowica, należącej do powiatu limanowskiego i województwa małopolskiego. Wieś malowniczo rozciąga się w dolinie rzeki Słomki1, będącej lewym dopływem Dunajca, a po obu jej stronach wznoszą się pasma Beskidu Wyspowego. Są to od strony zachodniej: Kuklacz (672 m.n.p.m.), Łyżka (807 m.n.p.m.), Pępówka (777 m.n.p.m.) oraz Bąkowiec(595 m.n.p.m.), a od strony południowo-wschodniej wzgórza działu Kaniny(595 m.n.p.m.) i Okręglica(605 m.n.p.m.).2

 Wieś Przyszowa jest jedną z najstarszych miejscowości powiatu limanowskiego. Pierwsze wzmianki o przyszowskiej osadzie sięgają XIV wieku, kiedy to w roku 1326 powstała parafia, pierwotnie jako fundacja rycerska.3 Jan Długosz w Kronice zamieścił wpis o istnieniu na terenie Przyszowej drewnianego, konsekrowanego kościoła, którego fundatorem był Janik Gryfita wnuk Wierzbięty z Przyszowej4. Według Długosza ród Wierzbiętów herbu Janina był pierwszym historycznym właścicielem Przyszowej.

 


1 M. Szewczyk, Parafia Przyszowa w latach 1918-2006, Rzeszów 2011, s. 12.
2 Tamże, s.12.
3 B. Kumor, Powstanie i rozwój organizacji kościelnej w Małopolsce Południowej do końca XVI wieku, Lublin 1960, s. 523-524.
4 S. Morawski, Sądecczyzna za Jagiellonów, T.2 (2008), s. 359.