W parafii posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki dębickie).

Aktualnie w parafii posługują 3 siostry:

  • s. Gordiana – przełożona wspólnoty, katechetka
  • s. Eliasza – zakrystianka
  • s. Brygida

Więcej informacji na stronie zgromadzenia: https://siostry.net/