W parafii posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki dębickie).

Aktualnie w parafii posługują 3 siostry:

  • s. Agnia Sienkiel – przełożona wspólnoty, katechetka
  • s. Eliasza Gerega– zakrystianka
  • s. Brygida Maciejak – obowiązki w domu zakonnym
  • s. Gregoriana Zięba – obowiązki w domu zakonnym

Więcej informacji na stronie zgromadzenia: https://siostry.net/