ZAPYTANIE OFERTOWE
DLA ZADANIA PN.

„WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO FUNDAMENTÓW KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W PRZYSZOWEJ”

Zapytanie ofertowe /pobierz/

Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia /pobierz/

Załącznik 2 Projekt umowy /pobierz

Załącznik 3 Formularz oferty /pobierz/

Załącznik 3 Formularz oferty /pobierz/