W pierwszą niedzielę Adwentu 2 grudnia podczas Mszy św. o godz. 15:00, 22 chłopców zostało przyjętych do grona lektorów. Otrzymali białe alby oraz złożyli uroczyste przyrzeczenia lektorskie. Uroczystości przewodniczył ks. Infułat Władysław Kostrzewa.

      Nowo przyjęci lektorzy będą w zgromadzeniu liturgicznym uroczyście proklamować Słowo Boże. W sposób szczególny są także zaproszeni, aby tym Słowem żyć na co dzień. Chłopcy przez 6 tygodni  uczęszczali na wykłady i zajęcia praktyczne, mające na celu odpowiednie przygotowanie ich do przyjęcia posługi lektora. Zdobywali wiedzę z zakresu liturgiki, a także umiejętności w pięknym czytaniu. 

     Życzymy aby Pan Bóg udzielał im łaski do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi. Słowa wdzięczności kierujemy także do Rodziców nowych lektorów. Dziękujemy Wam za takie wychowanie Waszych synów, że są oni otwarci na służbę Panu Bogu i chcą się uczyć sumienności i przyjmowania nowych obowiązków.

Fotorelacja