W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia podczas Mszy Świętej o godz. 17:00, miało miejsce erygowanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mszy Świętej przewodniczył i uroczystego odczytania aktu powołania przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża Akcji Katolickiej w Przyszowej, dokonał ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

     Po zakończonej Mszy Świętej na plebanii miało miejsce spotkanie z ks. dr. Bartoszkiem, który wręczył 22 parafianom nominacje powołania do Stowarzyszenia. Ksiądz Asystent Akcji Katolickiej przybliżył również zadania i cele istnienia Akcji Katolickiej oraz zachęcił do pozyskiwania nowych członków.  

     Czym jest Akcja Katolicka?

     Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

     Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r. powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włącza ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

     Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży oraz w samokształcenie.

Fotorelacja