Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja godziny i daty ślubu. Można to zrobić telefonicznie (512 979 768) lub osobiście w kancelarii parafialnej (kalendarz ślubów jest dostępny od września na dwa kolejne lata).

Przygotowanie do ślubu należy rozpocząć umówieniem telefonicznym pierwszej rozmowy przedślubnej, która powinna się odbyć nie później niż 3 miesiące przed ślubem.

Na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:

  1. Dowody tożsamości.
  2. Świadectwa szkolne z wpisem oceny z religii /z ostatniej klasy szkoły podstawowej, (gimnazjum) i średniej/
  3. Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej /tzw. kurs przedmałżeński/
  4. Świadectwa chrztu /w przypadku, gdy ktoś był ochrzczony  poza parafią w Przyszowej; ważne 6 miesięcy a więc wydane nie wcześniej, niż  3 miesiące przed I rozmową/.
  5. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych /tylko w przypadku, jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii; decyduje miejsce zamieszkania a nie zameldowania/
  6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /w przypadku ślubu konkordatowego; ważne 6 miesięcy/

Po wizycie w kancelarii udajemy się do Poradni Rodzinnej.

Nie honorujemy zaświadczeń internetowych.

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

Zachęcamy do korzystania z kursów przedmałżeńskich organizowanych w formie 3-dniowych rekolekcji przez:

Nie honorujemy zaświadczeń internetowych.

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Nie honorujemy zaświadczeń internetowych.