Młodzież szkół podstawowych przygotowuje się do sakramentu bierzmowania według obowiązującego w diecezji dwuletniego programu.

Sakrament bierzmowania jest udzielany w naszej parafii w terminie podanym przez księdza przygotowującego.

Konieczne dokumenty:

  • świadectwo chrztu /dostarczają tylko kandydaci ochrzczeni poza parafią
  • zgoda na bierzmowanie poza parafią /dostarczają kandydaci mieszkający poza terenem parafii Przyszowa

Klasa VII

W szkole – przygotowanie do egzaminu z wiedzy religijnej na podstawie Katechizmu dla bierzmowanych, zwieńczone egzaminem.

W parafiiudział w nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca.

Klasa VIII

W szkole – cykl katechez okolicznościowych

W parafiicykl celebracji przygotowujących do sakramentu bierzmowania oraz Triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania