Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).

Chrzest w naszej parafii jest udzielany podczas Mszy św.:

 • w II niedzielę miesiąca o godz. 11.30
 • w IV sobotę miesiąca o godz. 16.00

Wymagane dokumenty i dane przy zapisywaniu dziecka do chrztu w godzinach otwarcia kancelarii:.

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • dane rodziców (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce ślubu)
 • dane rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i bierzmowania; zaświadczenie może być dostarczone w dniu chrztu);
 • w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon 874) do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. został wskazany przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, gdy zaś ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza, a przy tym jest zdatny i ma intencję pełnienia tej funkcji;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek lub proboszcz albo szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna przemawia za dopuszczeniem wyjątku;
 3. jest katolikiem, przyjął już bierzmowanie i sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma podjąć;
 4. nie jest związany żadną karą kanoniczną, wymierzoną lub deklarowaną zgodnie z prawem;
 5. nie jest ani ojcem, ani matką przyjmującego chrzest.