Pierwsze spotkania organizacyjne wolontariuszy oraz zainteresowanych członków rodzin w Kaplicy dojazdowej w Stroniu w ramach MINI GRANTU „Aktywność łączy nas”

  • Wprowadzenie w tematykę projektu, przedstawienie celów spotkań podczas warsztatów terenowych i kreatywnych.
  • Przedstawienie planu działań i oczekiwanych efektów współpracy.
  • Zajęcia kreatywne – realizacja działań Szkolnego Projektu Wspierającego Lokalne Rzemiosło – wspólne wykonanie kwiatów i ozdób do palmy na Niedzielę Palmową.