Msze św. dzisiaj w kościele i w kaplicy jak w każdą niedzielę. O 15.00 Msza św. z nieszporami. Nabożeństwa w tygodniu bez zmian. 

 W tym tygodniu będziemy obchodzić:
– wtorek – Uroczystość Narodzenia N. M. Panny, głównej patronki diecezji. Msze św. w kościele  rano o godz. 6.30 i po południu o godz. 18.00, w Stroniu o godz. o godz. 8.00 i 18.00. Po mszach św. poświęcenie ziarna siewnego.

Zachęcamy do czytania Pisma świętego i czasopism religijnych. W zakrystii są do nabycia Kalendarze Rolników w cenie 23 zł.

Serdecznie dziękujemy za składane ofiary na inwestycje parafialne. 

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom: Stronie Wieś. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Sołtys wsi Stronia zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września /sobota/ o godz. 13.00 w remizie OSPO w Stroniu . Tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu na 2021 r. Prosimy aby uczestnicy zebrania zasłaniali usta i nos.

Spotkania
w Przyszowej

  • aspirantów, ministrantów i lektorów wraz z rodzicami zapraszamy w środę na mszę św. na godz. 18.00  i na spotkanie po mszy św. w kościele. Zapraszamy również do tych grup chłopców, którzy by chcieli służyć przy ołtarzu.
  • Młodzież z klas VIII, szkół średnich i starszą zapraszamy z Przyszowej, Stronia i Berdychowa na spotkanie Grupy Młodzieżowej w piątek na godz. 19.00 do salki katechetycznej na plebanii.

W Stroniu 

  • Uczniów z PDMD zapraszamy na spotkanie w salce katechetycznej w kaplicy w poniedziałek o godz. 16.00.
  • aspirantów, ministrantów i lektorów wraz z rodzicami zapraszamy w piątek na mszę św. na godz. 18.00  i na spotkanie po mszy św. w kaplicy.