DUSZPASTERZE
Ks. mgr Jan Gajda
Proboszcz
data święcenia 1985-05-26
w parafii od 2006-04-02

Ks. mgr lic. Marcin Mastalski
Wikariusz
data święcenia 2009-05-30
w parafii od 2020-09-01

Ks. mgr Kacper Kania
Wikariusz
data święcenia 2020-05-30
w parafii od 2020-09-01