Umiłowani Bracia i Siostry, drodzy Parafianie i Goście!

      Dziś, gdy szczególnie radujemy się z przyjścia na świat naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa stajemy wobec tej tajemnicy onieśmieleni jak betlejemscy pasterze. Stając wobec tajemnicy Bożego Narodzenia powinniśmy stawać się głosicielami tej dobrej nowiny, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

     Niech Bóg narodzony w stajni pozwala nam przeżywać każdy dzień w zdrowiu i pokoju serca; niech darzy nas łaskami potrzebnymi, byśmy „Posłani w pokoju Chrystusa” wsparci Jego błogosławieństwem nie ustawali w dawaniu świadectwa chrześcijańskiego życia

 

Szczęść Boże!