Spotkanie wolontariuszy i zainteresowanych członków rodzin w salce w Kaplicy dojazdowej w Stroniu

  • Rozmowy i wymiana doświadczeń,
  • Wspólny śpiew i posiłek,
  • Zajęcia kreatywne – malowanie laurek (prezenty na dzień matki), spacer po okolicy, szukanie inspiracji.
  • Dobór pieśni i przygotowanie montażu słowno-muzycznego na czas majówek przy przydrożnych kapliczkach.

Wolontariusze SKC wraz z Oddziałem Parafialnym Caritas opracowują treści montażu słowno-muzycznego do nabożeństwa majowego. W miesiącu kwietniu, borykając się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, odbyły się warsztaty stacjonarne dla uczestników projektu – dzieci, które przybyły na spotkanie, wykonały obrazki dedykowane swoim matkom.