W Dzienniku Ustaw w dniu 9 kwietnia 2019 roku została ogłoszona Ustawa o „Święcie Chrztu Polski”.

 

Zgodnie z nią, święto to jest świętem państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia każdego roku. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, którą uznaje się za początek Państwa Polskiego.

Z tej okazji, w dniu 12 kwietnia 2024 r., WOlontariusze i Sympatycy Szkolnego Koła Caritas  upamiętniający przyjęcie chrztu przez Mieszka I oraz kilkunastu dostojników. Uczniowie przedstawili krótką inscenizację przybliżającą sytuację polityczną kraju oraz liczne korzyści wynikające z przyjęcia chrześcijaństwa przez księcia i jego naród. ZOBACZ