Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie zapytania ofertowego na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyniku zapytania ofertowego