„W związku ze zbliżającym się Świętem Miłosierdzia Bożego  po raz drugi Caritas Polska przygotowała Dzień Dobra (16 kwietnia), zachęcając między innymi Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas do włączenia się w swoim środowisku lokalnym w to dzieło.”
(Fragment listu Caritas Polska do opiekunów SKC i PZC)

Z okazji święta Miłosierdzia Bożego SKC działające w Szkole Podstawowej w Stroniu skorzystało ze sposobności pokazania, że Wolontariat działa nie tylko w tym dniu, ale przez 365 dni w roku, organizując  Spotkanie Integracyjne Wolontariuszy gminy Łukowica w szkole.

Akcja miała za zadanie motywować (przyszłych)wolontariuszy do działania i dzielenia się dobrem, tak by było ono widoczne. Plan działań charytatywnych oparty o 4 filary: formacja, relacja, kompetencje społeczne i komunikacja, oznacza nie tylko modlitwę, jałmużnę i dobroczynność lecz również integrację, wymianę doświadczeń, dyskusje i wspólne spędzanie czasu.

 Wolontariusze zaprezentowali swój dorobek w formie PREZENTACJI. Przygotowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do sylwetki świętej siostry Faustyny. Na zakończenie Sympatycy SKC przeprowadzili zabawy integracyjne oraz animacje z przybyłymi gośćmi. Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas.”