W Niedzielę Dobrego Pasterza nasza parafia gościła pasterza – biskupa pomocniczego naszej diecezji ARTURA WAŻNEGO, który w dniach 24-25 kwietnia przeprowadził wizytację kanoniczną.
 

Bardzo się cieszymy z Jego obecności wśród nas i dziękujemy za słowo umocnienia. W homiliach wspomniał jak przed 30-laty jako neoprezbiter przyjeżdżał do naszej świątyni na spowiedzi świąteczne, gdy był wikariuszem w Bazylice limanowskiej. Zachęcał nas do szukania i odkrywania czym jest prawdziwa miłość w „Uniwersytecie Miłości”, jakim jest Msza Święta oraz do wpatrywania się w krzyż, który zwieńcza fasadę naszego kościoła, zawsze ilekroć nie będziemy wiedzieć jak postąpić w naszym życiu.
 
W czasie wizytacji, w sobotę, 24 kwietnia biskup Artur udzielił sakramentu bierzmowania 57 uczniom klasy 8 ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Przyszowej oraz Stroniu.
 
W niedzielę na każdej Mszy Świętej głosił słowo Boże, a w czasie sumy odpustowej o godzinie 11.30 dokonał błogosławieństwa odnowionego Wielkiego Ołtarza oraz ołtarza i ambony posoborowych. Prace konserwatorskie prowadził p. Jan Wiłkojć z Krakowa.
 
W Stroniu po Mszy o godzinie 10.00 poświęcił wyremontowane sale dla PDMD, LSO i młodzieży, które przez ostanie dwa miesiące zostały gruntownie odnowione. Powstała sala misyjna oraz sala do rekreacji, w której stanął nowy stół do tenisa stołowego
 
Bp Artur skierował również słowa wdzięczności i zachęty do grup parafialnych (Rady parafialnej i ekonomicznej, Akcji Katolickiej, Róż Różańcowych, Rodziny Edmundowej, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych, Domowego Kościoła) by częste karmienie się Eucharystią prowadziło nas do służby innym, tak jak Chrystus połamał i rozdał uczniom samego siebie.
 
W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą naszej parafii, zachęcał by być jak ołówek w ręku Pana Boga. Dać się prowadzić, temperować i zostawić dobry ślad swojego życia.
 
Dziękujemy Panu Bogu a ten święty czas, módlmy się o dobre owoce zasianego słowa i życzymy Biskupowi Arturowi ojcowskiego serca na dalsze lata posługi