1. Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.
 • Uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Przyszowej zapraszamy na Mszę św. o godz. 800 a następnie spotkanie w szkole.
 • Uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu zapraszamy na spotkanie w szkole o godz. 800 i na Mszę św. do kaplicy o godz. 930.

Zapraszamy także rodziców, dyrekcje, nauczycieli i pracowników szkół.

 1. W piątek przeżywać będziemy Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji. Msze św. w tym dniu w kościele o 630 i 1800, w Stroniu o 1630. Podczas Mszy świętych poświęcenie ziarna siewnego. Z racji uroczystości w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Podczas Mszy o godz. 1800 odbędzie się przyjęcie dziewczynek z Dziewczęcej Służby Maryjnej do kolejnych stopni.
 2. Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydatów z klas 8 z Przyszowej i Stronia zapraszamy wraz z rodzicami na nabożeństwo i spotkanie organizacyjne w kościele w czwartek o godz. 1800.
 3. W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia – koło Rzeki: Jacek Kowalczyk, Stefan Kunicki, Gracjan Wojtaszczyk, Franciszek Saska, Marek Saska.
 4. Z okazji 770 rocznicy kanonizacji św. Stanisława BM na prośbę Archidiecezji Krakowskiej Penitencjaria Apostolska udzieliła możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami:

  • przez uczestników metropolitalnej pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu i Asyżu (6-8 września br.)
  • przez tych, którzy pozostawszy w kraju w czasie jej trwania nawiedzą miejsca związane ze świętym życiem naszego Patrona: Katedrę na Wawelu oraz Sanktuarium męczeństwa św. Stanisława w Krakowie na Skałce.
 5. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności śp. Aniela Stypuła. 
 6. Trwa rekrutacja na studia magisterskie z teologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie:
  • do 9 września na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.
  • do 18 września na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnychprzygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej oraz na 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale. Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl