Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w tym tygodniu:

Droga Krzyżowa:

  • w kościele:
    • w piątek o godz. 545 i 1800. Nie będzie drogi krzyżowej o 1900
    • w niedzielę o godz. 1030 i 1400 (Prowadzona przez Przewodników Kalwaryjskich)
  • w Stroniu: w piątek o godz. 1700

Gorzkie Żale w niedziele:

  • w kościele o godz. 1500 i po nich Msza Święta
  • w Stroniu o godz. 1400 i po nich Msza Święta

Rodzinę bł. Edmunda zapraszamy na spotkanie w środę, po Mszy wieczornej w domu sióstr.

Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek po Mszy wieczornej.

W piątek rozpoczniemy rekolekcje parafialne i szkolne. Zachęcamy do licznego udziału według programu dostępnego na stronie internetowej (kliknij) i do pobrania z ławkami.

Nowenną do św. Józefa przygotowujemy się do jego uroczystości, którą będziemy przeżywać w tym roku 20 marca, przeniesioną z niedzieli na poniedziałek.

Zachęcamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w piątek, 31 marca. Szczegóły na stronie internetowej i na plakatach.

Troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Wolicy: Jan Wardęga, Józef Malarz, Jan Wardęga, Maria Ciągło, Marian Wilk.

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski