Przeżywamy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Bp Jan Piotrowski wystosował z tej okazji komunikat, który można przeczytać poniżej. Bóg zapłać za ofiary do puszek na pomoc misjom.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w tym tygodniu:

Droga Krzyżowa:

  • w kościele:
    • w piątek o godz. 545 i 1700 oraz o 1900 (Prowadzona przez młodzież)
    • w niedzielę o godz. 1030 i 1400 (Prowadzona przez Przewodników Kalwaryjskich)
  • w Stroniu: w piątek o godz. 1700

Gorzkie Żale w niedziele:

  • w kościele o godz. 1500 i po nich Msza Święta
  • w Stroniu o godz. 1400 i po nich Msza Święta

W sobotę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa.

Na stoliku za ławkami są do nabycia baranki, a także paschaliki wielkanocne. 

Zbliża się czas naszych wielkopostnych rekolekcji parafialnych i szkolnych. Będziemy je przeżywać w dniach 17–21 marca. Program rekolekcji jest dostępny na stronie internetowej, a w przyszłą niedzielę będzie także dostępny w wersji drukowanej przy wyjściach z kościoła.

Dziękujemy za ofiary w wysokości 3000 zł, złożone podczas zbiórki organizowanej przez Akcję Katolicką na przełomie listopada i grudnia 2022r. Zostały one przekazane na leczenie i rehabilitację osoby chorej z naszej parafii.

W szkołach na terenie naszej parafii jest organizowana zbiórka darów dla potrzebujących rodzin naszej parafii. Żywność długoterminową i środki czystości można składać w szkołach do 20 marca. Bóg zapłać.

Zapraszamy na nocną Ekstremalną Drogę Krzyżową w piątek, 31 marca. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej parafii oraz na plakatach. (kliknij)

W lipcu jest organizowana kolonia dla dzieci i młodzieży w Sopocie. Bliższe informacje w gablocie, na stronie internetowej oraz u s. Agni. (kliknij)

Troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Wolicy: Jan Jurczyszak, Józef Sułkowski, Krzysztof Wojnarowski, Piotr Wardęga, Wojciech Wardęga.

 

Sołtysi informują, że są do odebrania nakazy płatnicze za podatki i śmieci. Należy je odebrać osobiście u sołtysa; można także na miejscu dokonać opłat do 15 marca.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Przyszowej oraz Szkoły Podstawowej w Stroniu informują, że do 20 marca trwa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i do kl. 1 szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje i wymagane formularze można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej.

 

 

 

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes”

5 III 2023 r.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Z misjonarzami budujemy Kościół

 

Bracia i siostry!

 

Troska o dzieło misyjne Kościoła  sprawiła, że od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie.

W tym roku Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Miejmy świadomość, że misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne.

Misjonarki i misjonarze są budowniczymi także Kościoła w Polsce, bowiem otwierają nasze serca i oczy na potrzeby Kościoła powszechnego, pomagają nam w realizacji chrzcielnego powołania uczniów-misjonarzy (zob. Redemptoris missio, 77). Ukazują piękno bezinteresownej ofiarności i solidarności z ubogimi. Pozwalają nam wierzyć, że w Jezusie Chrystusie, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, na wszystkich kontynentach, tworzymy jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (zob. Credo). Jest on wspólnotą wiary, na różne sposoby wyrażającą swą wierność orędziu ewangelicznemu, którego istotą jest miłość Boga i bliźniego.

 

Nasze zaangażowanie misyjne

 

Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowania. Dlatego zwracam się do wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła na polskiej ziemi, tak duchownych, jak i świeckich, z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10).

            Szczególną prośbę o rozbudzenie w sobie ducha misyjnego kieruję do osób chorych, cierpiących i starszych. Z dźwigania waszego krzyża cierpienia i samotności uczyńcie osobisty dar dla polskich misjonarzy.

Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego zachęcam, by nadali swemu powołaniu misyjną dynamikę, i uczynili odpowiedzialność za misje drogą wzrastania w świętości nie tylko osobistej, ale wszystkich członków powierzonych sobie wspólnot.

            Proszę także dzieci i młodzież, aby w swoim entuzjazmie młodości  i solidarności ze swoimi rówieśnikami zainteresowali się potrzebami duchowymi i materialnymi i włączyli się w działalność parafialnych lub szkolnych kół misyjnych. Przejawem zainteresowania się pracą misjonarzy jest coraz liczniejszy wolontariat misyjny w Polsce, którego ikoną na zawsze pozostanie młodziutka Helenka Kmieć, która swoje życie ofiarowała w służbie misjom. Misje zawsze przyczynią się do duchowego wzrostu każdego człowieka, a jednocześnie ubogacą nasze spojrzenie na świat.

 

Razem z misjonarzami

 

Z uznaniem patrzymy, jak misjonarki misjonarze z oddaniem realizują swoje zadania  misyjne. Nierzadko przeżywają trudności z powodu niedostatku, doświadczają obojętności lub odrzucenia. Przygniata ich ogrom ludzkiej nędzy, której nie są w stanie zaradzić. Doświadczają swej bezsilności i niekiedy pokusy, by się poddać. Nagląco potrzebują naszej modlitwy i duchowych ofiar, aby wytrwać w swym powołaniu. By pozostać wiernymi nakazowi Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Dołączmy do nich w modlitwach i duchowych ofiarach. Prośmy Chrystusa, Boskiego Misjonarza, który jest Głową Kościoła, o liczne i święte, oddane Bogu i ludziom powołania misyjne wśród duchownych i świeckich.

            Wyrazem naszego zaangażowania misyjnego jest jałmużna na rzecz misji. Misjonarze bowiem potrzebują środków finansowych i materialnych, by tworzyć i rozwijać dzieła charytatywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi i potrzebującymi pomocy. Z Ewangelią miłosierdzia docierają do rodzin żyjących w ubóstwie, dzieci ulicy, osób chorych i wykluczonych społecznie. Dzisiaj więc mamy okazję do wsparcia ich naszym darem serca poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji jest „długą ręką” Kościoła w Polsce i wspiera wysiłki polskich misjonarzy. W roku 2022, dzięki Darczyńcom, szczególnie z naszych polskich parafii, Dzieło sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich.

Dlatego bądźmy z naszymi misjonarzami zarówno dzisiaj, jak i przez cały rok. Niech naszą będzie radość z czynienia dobra na misjach i wspierania misjonarzy. Dziś, w Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, gorąco dziękuję za troskę o misyjne dzieło Kościoła, za wszystkie modlitwy i ofiary, za pamięć o polskich misjonarzach. Niech świadomość, że z misjonarzami budujemy Kościół i czynimy dobro w świecie towarzyszy Waszym modlitwom i wysiłkom.

Zapewniając o wdzięczności za zaangażowanie misyjne wiernych Kościoła w Polsce, wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

† Jan Piotrowski

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji