3 Niedziela Zwykła

Niedziela Słowa Bożego

Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. W liturgii Kościoła wspominamy:

  • we wtorek – św. Franciszka Salezego
  • w środę – święto Nawrócenia św. Pawła
  • w czwartek – św. Tymoteusza i Tytusa
  • w sobotę – św. Tomasza z Akwinu

Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.

Razem z Akcją Katolicką serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów: małżonków i osoby samotne w najbliższą niedzielę, 29 stycznia, na Mszę św. o godz. 1500, a po niej na spotkanie opłatkowe do Świetlicy Wiejskiej.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania w tym roku 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.  Przypominamy, że ci którzy w latach ubiegłych zadeklarowali już przekazanie 1% podatku na Caritas nie muszą nic zmieniać w swoich zeznaniach podatkowych. Ci którzy tego nie uczynili mogą to zrobić w pisując w odpowiednim Picie nazwę Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz numer KRS.

Na stronie internetowej Caritas naszej diecezji znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

Troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Zagórowa: Krzysztof Matląg, Jan Wilk, Tadeusz Bugajski, Stanisława Bugajska, Stanisław Król.

W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności śp. Edward Kleiberg, którego pogrzeb będzie we wtorek o 1430, pół godz. wcześniej różaniec. Polećmy zmarłego Edwarda, zmarłego ks. Jakuba Topolskiego, którego rocznicę śmierci dziś przeżywamy i naszych bliskich zmarłych Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…