Dziś kończymy okres Bożego Narodzenia, a rozpoczynamy okres zwykły.

Porządek kolędy w tym tygodniu (kliknij, aby przeczytać)

Kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską. Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć księdza w ustalonym terminie, a chce to uczynić może to zgłosić i umówić dodatkową wizytę.

Troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Zagórowa: Mikołaj Wilk, Sławomir Szpiech, Bronisława Tomaszek, Krystyna Kotas, Jerzy Król.