Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Akcji Katolickiej. Wszystkim ministrantom i lektorom naszej parafii składamy najlepsze życzenia, by zaszczytna służba przy ołtarzu przynosiła im wiele łask Bożych w codziennym życiu. Po Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi. Za publiczne odmówienie tego aktu możemy dziś zyskać odpust zupełny.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

  • jutro – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
  • we wtorek – św. Cecylię, i męcz., patronkę muzyki kościelnej. W tym dniu w sposób szczególny w modlitwach polecajmy naszego pana organistę Andrzeja i wszystkich zaangażowanych w śpiew kościelny.
  • w czwartek – św. Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy, męcz.

Spotkanie Rodziny Edmundowej w środę po Mszy wieczornej w domu sióstr.

Chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu jako ministranci zapraszamy na spotkania w kościele w środę o godz. 1530; w Stroniu w piątek o. 1530.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, wyrażający także nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.

W przyszłą niedzielę poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Będzie je można nabyć przy wyjściach z kościoła. Ofiary składane przy tej okazji do puszek niech będą wyrazem naszej wdzięczności, ale też formą pokrycia części wynagrodzenia za całoroczną pracę dla siostry zakrystianki i pana organisty.

Troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia–Wieś: Jan Wielek, Piotr Majewski, Józefa Kuchnia, Teofil Kunicki, Ryszard Zelek.