31 Niedziela Zwykła
Rocznica poświęcenia kościoła

W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywamy:

 • we wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych

Jest to święto obowiązkowe. Msze św. w kościele o godz. 700, 830 i 1130 oraz o 1400 z procesją na cmentarz; w Stroniu Msza tylko o godz. 1000. Tradycyjnie w tym dniu przeprowadzona będzie na cmentarzu zbiórka do puszek przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

 • w środę – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w kościele o godz. 630, 730; w kaplicy na cmentarzu o 1800; w Stroniu o 1630. Przed Mszami świętymi wypominki.
 • w piątek – św. Karola Boromeusza, bpa

Msze w tygodniu modlitw za zmarłych w dni powszednie: w kościele w piątek o 180o, w czwartek i sobotę o 1700. W Stroniu w piątek o 1630, w czwartek o 1700, w sobotę o 800.
20 minut wcześniej wypominki i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. w kościele procesja na cmentarz z różańcem za zmarłych wypominanych. Bardzo prosimy strażaków o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa. W czwartek i sobotę, jeśli pogoda na to pozwoli, Msza o 1700 w kaplicy na cmentarzu.

Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych. Odpust zupełny za zmarłych można zyskiwać w od 1 do 8 listopada. Należy nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię Św. i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź jutro i w piątek: w kościele od godz. 1700 i Msza o godz. 1800; w Stroniu od godz. 1600 i Msza o 1630. Postarajmy się skorzystać ze spowiedzi już jutro, by móc zyskać odpust zupełny dla naszych bliskich zmarłych.

Uczniów klas 8 przygotowujących się do bierzmowania zapraszamy w sposób szczególny na mszę i różaniec za zmarłych w czwartek.

Do chorych udamy się w piątek: ks. Proboszcz od 830, ks. Marcin i ks. Kacper od 1000.

Zmiana tajemnic w sobotę w kościele po Mszy o 630, w Stroniu po Mszy o godz. 800.

W tym tygodniu rozpoczynają się poza parafią msze gregoriańskie za zmarłych Patrycję Kożuch, Irenę Sewiło, Józefę Bargieł, Tadeusza Kożucha, Janinę Jasicę, Kazimierza Kuzaka, Marię Frączek i Stanisława Ciągło.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Kasprzakówki: Stanisław Wajda, Adam Sułkowski, Piotr Kurowski, Krzysztof Zygmunt oraz Stronie–Wieś: Andrzej Czamara.

W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli radę w kończącej się kadencji. Nową radę tworzyć będą:

 • z urzędu: Proboszcz, ks. Marcin i s. Agnia
 • z mianowania: Eliasza, Robert Bulanda, Janina Gryźniak, Dawid Król, Adam Plata, Andrzej Twaróg oraz prezes Akcji Katolickiej /po wyznaczeniu przez ks. biskupa/
 • wybrani przez parafian:
  • z Długołęki: Marcin Cabała
  • z Przyszowej I: Krzysztof Kędroń, Stanisław Mrowca, Tomasz Skirliński
  • z Przyszowej II: Irena Kasprzycka, Agata Opiela, Magdalena Romankiewicz
  • ze Stronia: Adam Augustynek, Roman Liszka, Anna Michalik

Nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy na pierwsze spotkanie w najbliższą niedzielę o godz. 1600 na plebanii.

 

Przyszowa, 30.10.2022 r.

K O M U N I K A T

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Przyszowej oraz podania jej pełnego składu osobowego na okres kadencji 2023-2027 roku.

Na podstawie pkt. 9 Regulaminu wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Tarnowskiej z dnia 17.08.2022 r. ogłasza się, co następuje:

 

W dniu 23.08.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza, przeprowadzone zostały wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Przyszowej.

W godzinach wieczornych, po zakończeniu wyborów, powołana uprzednio Komisja Wyborcza, dokonała ustalenia wyników wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Przyszowej.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów w poszczególnych sołectwach zostali wybrani następujący członkowie Rady:

 1. Przyszowa I:
 • Kędroń Krzysztof          – Przyszowa I
 • Mrowca Stanisław          – Przyszowa I
 • Skirliński Tomasz            – Przyszowa I
 1. Przyszowa II:
 • Kasprzycka Irena         – Przyszowa II
 • Opiela Agata               – Przyszowa II
 • Romankiewicz Magdalena – Przyszowa II
 1. Stronie:
 • Augustynek Adam – Stronie
 • Liszka Roman                   – Stronie
 • Michalik Anna              – Stronie
 1. Długołęka-Świerkla:
 • Cabała Marcin                – Długołęka-Świerkla

Skład osobowy Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Przyszowej na okres kadencji lat 2023-2027 jest następujący:

 

 1. Członkowie wchodzący do Rady z urzędu:
 • Jan Gajda – proboszcz  
 • Marcin Mastalski – wikariusz
 • Agnia Elżbieta Sienkiel – przełożona wspólnoty sióstr
 1. Członkowie wchodzący do Rady z nominacji księdza proboszcza;
 • Andrzej Twaróg – organista
 • Robert Bulanda – nadzwyczajny szafarz Komunii Św.
 • Janina Gryźniak – przewodnicząca Parafialnego Oddziału Caritas
 • Dawid Król               – przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Eliasza Danuta Gerega – zakrystianka w kościele parafialnym
 • Adam Plata          – kościelny w kaplicy w Stroniu
 • ……………………     – prezes Akcji Katolickiej
 1. Członkowie wchodzący do Rady z wyboru:
 • Krzysztof Kędroń          – Przyszowa I
 • Stanisław Mrowca          – Przyszowa I
 • Tomasz Skirliński         – Przyszowa I 
 • Irena Kasprzycka         – Przyszowa II 
 • Agata Opiela                          – Przyszowa II
 • Magdalena Romankiewicz – Przyszowa  II          
 • Adam Augustynek      – Stronie
 • Roman Liszka      – Stronie
 • Anna Michalik      – Stronie
 • Marcin Cabała – Długołęka-Świerkla

Razem Parafialna Rada Duszpasterska w Przyszowej liczyła będzie 20 członków. Dziękuję za udział i zaangażowanie w wyborach.

 

Ks. mgr Jan Gajda
Proboszcz