Witamy w naszej parafii uczestników rekolekcji oazowych z naszej diecezji i diecezji warszawsko-praskiej. Grupy oazowe będą przebywać w Szkole nr 2 w Przyszowej i Stroniu. Zechciejmy zaświadczyć wobec nich o naszej wierze i gościnności.

Jutro rozpoczną się poza parafią msze gregoriańskie za zmarłych: Patrycję Kożuch, Stefanię Śmieszek i Adama Twaroga.

W najbliższą niedzielę będzie można wesprzeć „Przestrzeń Opatrzności” – dzieło rozbudowy Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek dębickich w Skoczowie. Przed mszami przedstawią krótką pantomimę ewangelizacyjną.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Golcówek: Beata Zwolińska, Jerzy Gurgul, Adam Dara, Adam Plata, Andrzej Kunicki.

 

Ogłoszenia innych instytucji

Zarząd OSP w Stroniu zaprasza druhów emerytów, którzy ubiegają się o dodatek z tytułu „za aktywny udział w akcjach” jutro na godz. 1900 do budynku remizy. Natomiast druhów, którzy w najbliższych latach będą przechodzić na emeryturę jutro na godz. 2000 w celu udzielenia niezbędnych informacji.

Wójt Gminy Łukowica apeluje by w związku z suszą zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie oraz oszczędzanie wody. Prosi, by nie używać wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów i kostki brukowej oraz napełniania basenów, a także oczek wodnych na terenie naszej gminy.

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i sanitarne, podlewanie w godzinach popołudniowych i wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej lub jej braku.