Dziś kończymy okres Bożego Narodzenia, a rozpoczynamy okres zwykły.

Jutro kończymy Msze święte „kolędowe”. Zapraszamy:

  • 1800 (w kościele) Kierków;
  • 1800 (w Stroniu) Kasprzakówka

Już dzisiaj składamy podziękowanie wszystkim rodzinom za udział w tych Mszach, wspólną modlitwę i za Waszą życzliwość. Bóg zapłać.

Dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę świętą i poświęcenie modlitewników w środę o godz. 1700.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wsłuchiwać się w Słowo Boże na skupienie lectio divina, podczas którego będziemy rozważać fragmenty Ewangelii. Rekolekcje poprowadzi biblista ks. Mirosław Łanoszka w dniach 22–23 stycznia w Domu Rekolekcyjnym Opoka w Starym Sączu (rozpoczęcie w sobotę o 1400, zakończenie w niedzielę obiadem o 1300)

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom z Zagórowa: Jan Wilk, Zofia Lorek, Wiesław Lorek, Aleksander Wardęga, Robert Budek. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ogłoszenia z innych instytucji

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu zaprasza wszystkich druhów oraz sympatyków straży na walne zebranie, które odbędzie się w sobotę, 15 stycznia o godzinie 1630. Obowiązuje strój galowy.

Urząd Gminy w Łukowicy informuje, że składkę na obowiązkowe ubezpieczenia rolne w PZU można wpłacać w każdy wtorek w godz. 900–1200 w budynku Urzędu Gminy.