Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Akcji Katolickiej. Wszystkim ministrantom i lektorom naszej parafii składamy najlepsze życzenia, by zaszczytna służba przy ołtarzu przynosiła im wiele łask Bożych w codziennym życiu. Po Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi. Za publiczne odmówienie tego aktu możemy dziś zyskać odpust zupełny.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

  • jutro – św. Cecylię, męcz., patronkę muzyki kościelnej. W tym dniu w sposób szczególny w naszych modlitwach polecamy naszego pana organistę Andrzeja i wszystkich zaangażowanych w śpiew kościelny;
  • w środę – św. Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy, męcz.

Zespół Synodalny zapraszamy w środę o godz. 1630 na adorację, a po Mszy na spotkanie na plebanii.

Zapraszamy wszystkich na czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież w kościele w piątek o godz. 1800. Szczególnie zapraszamy młodzież z klas 7 i 8 w ramach przygotowania do bierzmowania.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia wyrażający także nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.

W przyszłą niedzielę po Mszach Św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Opłatki będzie można nabyć od przyszłej niedzieli przy wyjściach z kościoła. Ofiary składane przy tej okazji do puszek niech będą wyrazem naszej wdzięcznością, ale też formą wynagrodzenia za całoroczną pracę dla siostry zakrystianki i pana organisty. Ze względu na epidemię w tym roku pan organista nie będzie opłatków roznosił do domów.

Jutro rozpoczynają się poza parafią msze gregoriańskie za zmarłą Stefanię Leśniak.

Przypominamy, że trwa zbiórka nakrętek, które można cały czas składać w szkołach i na plebanii. Makulaturę, można dostarczać na plebanię jeszcze tylko do końca tego tygodnia.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia–Wieś: Zofia Gurgul, Andrzej Zwoliński, Zofia Kunicka, Józef Gurgul, Edward Golański. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Pogrzeb †Marii Cabały będzie we wtorek o 1430, pół godziny wcześniej różaniec. Różaniec za zmarłą w kaplicy dziś i jutro o godz. 1700. Polećmy ją i zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…