Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na rzecz chrześcijan w Libanie. Nabywając Chlebki miłosierdzia zechciejmy wesprzeć potrzebujących z naszej parafii.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

  • w środę – św. Elżbietę Węgierską,
  • w czwartek – bł. Karolinę Kózkównę, i męcz.
  • w sobotę – św. Rafała Kalinowskiego,
  • w przyszłą niedzielę – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego, święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Przyjęcie chłopców do grona aspirantów w kościele o godz. 1130, w Stroniu o 1000.

Członków Akcji Katolickiej zapraszamy w czwartek o 1800 na różaniec w kościele, a po nim na spotkanie na plebanii.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia–Wieś: Ryszard Placek, Ireneusz Bieniaszewski, Zofia Gurgul, Marian Gurgul, Stanisław Gurgul. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

W imieniu rodziny Państwa Lachorów jeszcze raz składamy podziękowania za każdą pomoc okazaną w ostatnich tygodniach, także za ofiary do puszek w ubiegłą niedzielę. Wsparliśmy poszkodowanych kwotą 20.066 zł i 20 €. Bóg zapłać.

Modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła
owocnie przeżyli synod diecezjalny.
Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym,
odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski
i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!