Rozpoczynamy dziś Tydzień Misyjny. Bóg zapłać za ofiary na tacę oraz te składane podczas kiermaszu misyjnych pamiątek. Będą one przeznaczone na cele misyjne. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Tygodnia Misyjnego. Codziennie różaniec w intencji misji w różnych językach świata; w środę, w rocznicę męczeńskiej śmierci pochodzącego z naszej diecezji misjonarza ks. Jana Czuby po Mszy wieczornej projekcja filmu pt. „Zostaję na miejscu do końca”. Szczegóły na plakatach.

Przypominamy, że trwa zbiórka nakrętek, które można składać w szkołach i na plebanii, a także makulatury, którą można dostarczyć na plebanię. Dochód jest przeznaczony na studnie w Afryce.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

  • w czwartek – św. Szymona i Judę Tadeusza, Apostołów
  • w przyszłą niedzielę – Rocznicę poświęcenia kościoła. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w Przyszowej i w Stroniu codziennie po Mszy św. o godz. 1700. W niedzielę przed Mszą popołudniową.

Zespół Synodalny zapraszamy w środę o godz. 1630 na adorację, a po Mszy i nabożeństwie różańcowym na spotkanie na plebanii.

Zapraszamy wszystkich na czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież w kościele w piątek o godz. 1900. Szczególnie zapraszamy młodzież z klas 7 i 8 w ramach przygotowania do bierzmowania.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia–Wieś: Bolesław Kożuch, Artur Wąsowicz, Stanisław Bulanda, Krzysztof Groń, Ryszard Gurgul. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zbliża się listopad, czas modlitwy za zmarłych i zyskiwania odpustów. Z tej racji zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty codziennie przed Mszą św. Spowiadać będziemy także w sobotę w kościele w godz. 800 – 900 i od 1600; w Stroniu od 1600. Jeszcze raz bardzo prosimy o zadbanie o porządek na cmentarzu.

Dziękujemy panom: Krzysztof i Paweł Hybel, Józef Cabała, Stanisław Pietrucha, Stanisław Plata, Józef Wróbel, Ryszard Skirliński, Józef Piszczek za zdjęcie eternitu z części dachu budynku gospodarczego i położenie blachy dachowej.

Dziękujemy fundatorom za nowy krzyż na cmentarzu, który zostanie poświęcony 1 listopada; krzyż montowali: Józef Piszczek, Stanisław Mrowca, Piotr Piekarczyk, Władysław Hebda.

 

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie!

Razem z biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej będziemy przez najbliższy tydzień składać w Rzymie wizytę zwaną Ad limina Apostolorum, czyli dosłownie „do progów Apostołów”. Zgodnie wielowiekową tradycją oraz aktualnymi wymogami prawa kanonicznego, „biskup diecezjalny obowiązany jest co pięć lat przedstawić Papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji” (kan. 399). Dlatego biskupi, w czasie określonym przez Stolicę Apostolską, udają się do Rzymu „dla uczczenia grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkania się z Ojcem Świętym” (kan. 400). Poprzednia wizyta polskich biskupów w Rzymie odbyła się w roku 2014. Poprzedziła ona dwa wielkie wydarzenia: kanonizację Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Obecna wizyta Ad limina Apostolorum odbywa się z dwuletnim opóźnieniem ze względu na pandemię. Podstawowym celem wizyty jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami a Następcą Apostoła Piotra, a także łączności pomiędzy danym Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym.

Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz nas biskupów, abyśmy pod Jego przewodnictwem jak najlepiej służyli ludowi Bożemu i prowadzili go do zbawienia.

            Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski