W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywamy:

  • w czwartek – Święto św. Marii Magdaleny
  • w piątek – Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
  • w sobotę – św. Kingi, dziewicy, patronki diecezji
  • w przyszłą niedzielę – Niedziela Synodalna

Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Naszymi modlitwami obejmujemy wszystkich kierowców i podróżujących. Poświęcenie pojazdów będzie w najbliższą niedzielę po wszystkich Mszach świętych.

Składka z najbliższej niedzieli będzie przeznaczona na cele inwestycyjne, natomiast ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć poszkodowanych przez nawałnice w Europie.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia k. Rzeki: Tadeusz Liszka, Józef Boczek, Mateusz Boczek, Stanisław Woźniak, Maria Ogrodzka. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ogłoszenie z ZUS-u: Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe. Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne. Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+. Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 22 lipca w godz. 9.00-14.00, w GOPS Łukowica, budynek B – Sala konferencyjna.  Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o: dowodzie osobistym, numerze PESEL dziecka, orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną, nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza, oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.