XXIX Niedziela Zwykła

Światowy Dzień Misyjny
Patronalne święto Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Przeżywamy Światowy Dzień Misyjny – patronalne święto Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Rozpoczyna się tydzień Misyjny. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na cele misyjne. Różaniec w intencji misji dziś przed Mszą o godz. 1500.

W tym tygodniu wspominamy: we wtorek – św. Jana Kantego, w czwartek – św. Jana Pawła II, w przyszłą niedzielę – rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe po Mszach św. o godz. 1700.

Przyjęcie kandydatów do grona aspirantów – jutro podczas Mszy św. wieczornej.

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy do spowiedzi w ciągu tygodnia.

Jeszcze raz prosimy o zachowanie porządku przy sprzątaniu cmentarza. Kartki z wypominkami prosimy składać bezpośrednio u księży.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na inwestycje parafialne. Widzimy pięknie odnowiony wielki ołtarz z wyzłoconą ornamentyką. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy jego składaniu. Dziękujemy: ks. Kazimierzowi Nawalańcowi, który pilotował przebieg remontu; panu konserwatorowi Janowi Wiłkowiciowi i całej brygadzie za odnowienie ołtarza. Dziękujemy naszym parafianom: Stanisławowi Pietrusze, Józefowi Wróblowi, Janowi Wolakowi, Ryszardowi Skirlińskiemu, Józefowi Piszczkowi, Stanisławowi Mordarskiemu, Stanisławowi Rakowskiemu i jego brygadzie za wykonanie i demontaż rusztowań oraz pomoc przy składaniu ołtarza. Dziękujemy Janowi Wardędze za kilkukrotny przewóz części ołtarza do Krakowa i z powrotem

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom: Stronie Wieś.

W związku z nowymi wytycznymi informujemy, że w kościele może przebywać 1 osoba na 7 m kw. Biskup tarnowski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy niedzielnej aż do odwołania. Przypomnimy o konieczności zakrywania ust i nosa.